Bedrifter glemmer å skryte av pensjon

Publisert av: Vidar Korsberg Dalsbø - 12. oktober 2016

Hvorfor forteller ikke arbeidsgiverne de ansatte hva slags pensjonsordning de har. I alle fall når de tilbyr de ansatte en god ordning, spør pensjonsekspert i DNB, Bengt Olav Lund.

Fire av ti vet ikke hvilken pensjonsordning de har, og de generelle kunnskapene om pensjon er lave. Det viser en fersk pensjonsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra DNB.

– Spør du en ansatt hva de får i lønn kan de fleste svare på strak arm, men når det gjelder pensjon ble mange svar skyldig. I tillegg er det nesten ingen som tar opp pensjon i lønnssamtaler eller ved jobbintervju. Bedriftene burde flagge pensjon høyt fordi det er det klart viktigste velferdsgode ansatte kan få ved siden av lønn, mener Lund.   Han mener bedrifter bør bruke pensjon aktivt både for å skape trivsel, lojalitet og sikre seg nøkkelmedarbeidere.

– Pensjon er utsatt lønn, og bør regnes inn i den totale lønnspakken. Dette bør bedriftene forklare til sine ansatte. Av og til kan det virke som om bedrifter legger mer innsats i å dele ut gratisbilletter fra sponsorat, promotere hytteordninger eller informere om gratis treningstilbud enn å fortelle om pensjonsordningen, påpeker Lund.

Tematikken er høyaktuell og ble diskutert på DNBs pensjonskonferanse i går.
Saken var også tema for et stort oppslag i dagens DN (Krever innloggong)

Her forklarer Rune Bjerke hvorfor pensjon vil bli så viktig i årene som kommer:

Ønsker mer informasjon
Undersøkelsen viser også at bare én av fem arbeidstakere mener de får tilstrekkelig informasjon om pensjonsordningen sin. Og informasjonen de får er vanskelig å forstå.

– Her er det mye å gripe fatt i. Folk er ikke fornøyd med informasjonen hverken fra NAV, pensjonsleverandøren eller arbeidsgiveren. Pensjon oppleves som vanskelig, og dette bygger barrierer. Hvis vi gjør det enkelt, vil flere forstå at de må starte egen sparing, sier Lund.

Bedre oversikt
– Undersøkelsen viser at det ikke er godt nok å fortelle kundene hva de har oppspart i pensjonskapital. Fire av fem ønsker å vite hva de kan vente å få utbetalt hver måned når de pensjonerer seg. Vårt forslag om å samle all pensjonssparing på én pensjonskonto vil gi kundene den beste oversikten. Vi håper at myndighetene tar ballen og samtidig legger til rette for privat pensjonssparing på samme konto, sier han.

Se Tom Staavi fra Finans Norge forklare hva en pensjonskonto er:

<

 Du kan få en bedre oversikt over din pensjon i pensjonskalkulatoren Din Pensjon

 

Tags: Innskuddspensjon Pensjon