Ikke vent med årsregnskapet

Publisert av: Erik Larsen - 9. januar 2018

For de som nettopp har startet for seg selv eller driver et oppstartselskap kan det fort bli mye å tenke på. Det anslås at opp til 1/5 av oppstartselskaper leverer årsregnskapet for sent, noe som kan bli dyrt.

På skatteetaten sine sider opplyser de at du kan få et gebyr opptil 52.450 dersom fristen (31. juli) ikke overholdes.

Av de Oppstartslosen snakker med er erfaringen at både skattemeldingen og årsregnskapet kommer på mange som en overraskelse. Samtidig er det ikke alltid selskapene vet hva de skal levere til myndighetene og når det skal leveres.

Den første fristen er 31. mai for skattemelding (selvangivelse) for aksjeselskap

Skattemeldingen med alle vedlegg skal leveres uansett selskapsform innen 31.mai – og den skal leveres digitalt.

Dersom du har enkle skatteforhold kan du se om Næringsrapport Skatt passer for din bedrift. Men er du regnskappliktig skal du levere Næringsoppgave 2. Som selvstendig næringsdrivende må du i tillegg levere personinntektskjema dersom du benytter næringsoppgave 1 eller 2.

Lenke til skatteetaten sin side om Skattemelding

Skatteetaten holder også kurs i blant annet om «Hvordan legge inn tallene fra regnskapet ditt og i nærings-rapport skatt».

Deretter kommer årsregnskapet som skal leveres innen 31. juli.

For de som startet selskap i 2017 kan du merke deg følgende: Dersom selskapet var stiftet 1. juli. 2017 eller senere, kan du velge å utarbeide årsregnskap for dette året, eller slå det sammen med neste år. Det er ikke nødvendig å varsle regnskapsregisteret om dette. Årsregnskapet kan ikke være lenger enn 18 måneder. Men du må ikke forveksle stiftelsesdato med registreringsdato – her er det stiftelsesdato som gjelder.

Nytt av året er at dersom du driver et selskapet som inngår i kategorien «Små Foretak», så skal du ikke utarbeide årsberetning som en del av årsregnskapet. Dette vil gjelde for veldig mange.

«Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 1. salgsinntekt: 70 millioner kroner, 2. balansesum: 35 millioner kroner, 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk……»

Les mer om definisjonen her

Et komplett årsregnskap skal inneholde:

  • Resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader)
  • Balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)
  • Noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)
  • Eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

Lenke til altinn.no sin side om levering av årsregnskap

Er 2018 året der du starter for deg selv? Eller er du allerede i gang og ønsker en veileding? Kontakt Oppstartslosene i DNB.

Les mer om andre som har startet bedrift 

Tags: årsregnskap Bedrift dnb næringsoppgave Oppstartslos selskap