Julebord og julegaver i egen bedrift – hvordan er nå reglene igjen?

Publisert av: Ellen Dokk Holm - 2. desember 2016

Julebordsesongen er allerede godt i gang og snart gir mange arbeidsgivere ut julegaver. Men hvordan er egentlig reglene rundt dette?  Her har du en oversikt.

Julebordet regnes ikke som skattepliktig inntekt. Men fordelen er kun skattefri hvis den er rimelig (dvs. innenfor aksepterte rammer) og tilbys alle eller en stor gruppe av de ansatte. Skattefritaket omfatter også den ansattes familie.

Bedriften har fradragsrett for julebordet
Du som arbeidsgiver har fradragsrett for kostnader til velferdstiltak når det gjelder de ansattes interesser og om det er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet.

Skattefritaket og fradragsrett – også eiere, styremedlemmer og aksjonærer og gjester
Skattefritak for person og fradragsrett for arbeidsgiver omfatter også eiere, styremedlemmer, aksjonærer, deltidsansatte og korttidsansatte. Vilkåret er at personene er ”knyttet til” bedriften.

For arrangementer hvor det deltar personer som ikke er knyttet til bedriften, gis det fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig fordeling faller på de personene som er knyttet til bedriften.

Gaver
Gaver til ansatte og styremedlemmer
Vanligvis regnes gaver som skattepliktig inntekt for ansatte og styremedlemmer. Gaven er derimot skattefri for mottaker dersom den er for eksempel en julekurv eller et gavekort. Gaven skal i tillegg ikke kunne innløses i kontanter. Det er også viktig å huske på at verdien av gaver en medarbeider mottar i løpet av et år ikke skal overstige 1 000 kroner, og at man som arbeidsgiver ikke krever fradrag for kostnadene.

Gaver til forretningsforbindelser er ikke fradragsberettiget
Gaver til forretningsforbindelser regnes som representasjonskostnader og er ikke fradragsberettiget.

Gaver i form av reklame
I visse tilfeller kan kostnader ved gaver som ikke overstiger 225 kroner likevel være fradragsberettiget som reklamekostnad, for eksempel vinopptrekkere eller nøkkelringer med påtrykt firmanavn.

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi
Uavhengig av reglene om gaver åpner ligningspraksis for at det kan gis gaver av ”bagatellmessig verdi”. Dette vil kunne være blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske. Slike gaver er ikke skattepliktig for mottaker.

Alkohol
Servering av alkohol har per i dag ingen skatterettslige konsekvenser i reglene om ”rimelige velferdstiltak”, ”gaver til ansatte” eller ”ytelser av bagatellmessig verdi” (det fantes slike regler tidligere). Det er fortsatt en regel der det ikke er mulig med fradragsrett for representasjon ved servering av brennevin.

Tags: Bedrift Fradrag Gode råd Julebord Julegaver Starte bedrift Tips