Drømmer du om å starte din egen bedrift?

Publisert av: Ellen Dokk Holm - 28. desember 2016

Da er du ikke alene. En halv million nordmenn drømmer om å starte sin egen bedrift, og mange får det til. Men det er lett å trå feil.

Slik unngår du de vanligste feilene:

  1. Du er for optimistisk. Regn med at det kan gå både to og tre år før du driver lønnsomt. Innstill deg på å jobbe lange dager.
  2. Du har en idé, men ingen plan. Lag en plan som inneholder forretningsidé, markedsmuligheter, konkurrentanalyse, inntekts- og kostnadsprognose.
  3. Du satser alt på en hest. Du lykkes kanskje ikke med den opprinnelige planen, ha derfor en plan B.
  4. Du tror at kundene gjør opp for seg når de skal. Pengene kommer ikke inn av seg selv med mindre du får oppgjør med en gang. Ta høyde for at innkreving vil ta tid og/eller koste penger. Det finnes finansielle produkter og /eller selskaper som kan hjelpe deg å drive inn fordringene.
  5. Du klarer deg uten en økonomisk buffer, likvider eller en kassekreditt. Du må ha penger til å gjøre opp for deg når du skal, ellers risikerer du å bli slått konkurs. Det koster å vokse. Du må ha finansielle muskler den dagen (egenkapital eller finanskapital) du trenger å investere.
  6. Du velger lokale kun etter pris. Tenk på at lokalets utforming og beliggenhet kan være avgjørende for omsetningen. Vurder dette opp imot leiepris. Vær kreativ, kanskje kan du fremleie deler av lokalet?
  7. Du tror ikke at uforutsette utgifter vil dukke opp. Det er innbetalingene dine og god kostnadskontroll som sikrer driften. Sørg for at pengene kommer inn og at man setter tæring etter næring.
  8. Du tror du/bedriften kan låne penger i banken til oppstart. Du bør ha spart opp litt kapital. Legg frem forretningsplanen for aktuelle investorer og støtteinstanser. Lån i banken får du bare hvis den kan ta tilstrekkelig pant i fast eiendom.
  9. Du tror det er lukrativt å drive egen bedrift. Det tar vanligvis lang tid før du kan leve godt av å drive egen bedrift. De fleste tar ut lite lønn de første årene.
  10. Du tror det er best med nær familie og venner i et evt. styre til bedriften din. Dine styremedlemmer må ha god kompetanse og kunne gi deg gode råd i vanskelige situasjoner eller spørsmål om videre drift. Pass på at du har gode støttespillere.

Tags: Bedrift drive bedrift Egenkapital Forretningsidé Forretningsplan Gode råd Gründer Gründertips Inntektsprognose Konkurrentanalyse Kostnadsprognose Lokale Markedsmuligheter Oppstart Økonomisk buffer Starte bedrift Styre Tips