Pensjon er et tema som få arbeidstagere har et bevisst forhold til og som de færreste snakker med sin leder om. Det er derfor viktig å fortelle om hvilken ordning bedriften har.

En markedsundersøkelse vi har gjennomført, viser at dersom norske arbeidstagere må velge mellom økt lønn, høyere pensjon eller lengre ferie, så vil de fleste velge andre goder enn økt pensjon. Likevel er det 30 prosent som vil velge å få mer i pensjonssparing enn økt lønn fra sin arbeidsgiver.

Videre viser undersøkelsen at de færreste har snakket med sin arbeidsgiver om at de ønsker høyere pensjon fremfor høyere lønn og andre frynsegoder. Dette viser viktigheten av å informere de ansatte godt om pensjonsordningen og hvilket gode det faktisk utgjør.

Gode råd til hvordan du kan kommunisere pensjonsordningen til dine ansatte

Hvis du som bedriftseier ønsker å øke pensjonssparingen til dine ansatte er det viktig å fortelle om dette.

  1. Bruk bedriftens informasjonsflater slik som intranett, facebook@work, allmøter, medarbeidersamtaler, e-postinformasjon, oppslagstavler og velkomstinformasjon til å fortelle om pensjonsordningen.
  2. Vurder om bedriften skal arrangere et informasjonsmøte om ansattgoder og pensjonsordningen for å øke kunnskapen hos medarbeiderne.
  3. Lederne i bedriften bør ha god oversikt over pensjonsordningen slik at de kan svare sine medarbeidere på spørsmål eller henvise videre.

En god pensjonsavtale er et av de beste godene du kan gi

En tusenlapp i økt pensjonssparing vil som regel bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn for de ansatte. Husk at pensjonsinnbetalinger også gir bedriften rett til skattefradrag og kan føres som fradrag i regnskapet.

Les mer om innskuddspensjon her.

Er du ansatt i en bedrift, les mer om pensjon her.

Les også