Dere skal på bilferie i Europa for første gang, og har kanskje en vag, naivistisk tro om at alle veier og veitrafikkskilt er klin like i EU-land.

Så enkelt er det ikke dessverre.

EKSPERT: Patrik Linsbauer er senior skadekonsulent i DNB Forsikring, og har hovedansvar for skadeoppgjør for bil.

– Da trafikkregler angår langt flere land enn EU/EØS, er felles regler ikke nedfelt i en EU-forordning eller et direktiv, men i Wien-konvensjonen om veitrafikk og tilhørende Wien-konvensjon om veitrafikkskilter og signaler, begge i regi av FN.

Det er DNBs Patrik Linsbauer som sier dette. Han er senior skadekonsulent i DNB Forsikring og har hovedansvar for skadeoppgjør for bil. Han vet altså ett og annet om europeiske trafikkregler.

– Trafikkreglene, skiltene og veimerking skal være like i alle land som har signert og ratifisert konvensjonene. Noen land i Europa har ikke signert (Irland og Island), noen land har kun signert men ikke ratifisert (Storbritannia og Spania), og Tyrkia har kun signert/ratifisert konvensjonen om veitrafikk men ikke den om skilting, sier Linsbauer.

Forvirrende? Ja. Les Wien-konvensjonene om henholdsvis veitrafikk og veitrafikkskilt og signaler.

Oversikt over DNBs bilforsikringer

«Magisk» rundkjøring i Swindon

Disse landene vi nevner ovenfor har likevel overtatt de fleste trafikkskiltene fra konvensjonsområdene. Men noen land har sine helt egne skilt, som for eksempel Irland. Heldigvis er de til tross for annen utforming eller fargelegging likevel godt forståelige.

– Vi minner dessuten på at man må være ekstra oppmerksom i venstretrafikk i Storbritannia, og at man helst ikke bør kjøre inn i Den magiske rundkjøringen i Swindon. Det er én stor rundkjøring omgitt av fem små rundkjøringer. Den store går mot klokka, alle de fem rundt går med klokka, forteller bilskadeeksperten.

Skulle dere likevel havne i den situasjon at dere må gjennom rundkjøringen, kan dere trøste dere med at den er så fryktet og beryktet i England, at de fleste kjører svært sakte gjennom den. Og dermed har den en svært lav ulykkesstatistikk.

«MAGISK»: Det ryktes at det var en ung australsk kvinnelig veterinær som jobbet i Swindon på åttitallet som kom opp med navnet «The Magic Roundabout». Hun var visstnok ingen dyktig sjåfør og slet med rundkjøringens «magiske» evner. Foto: Wikipedia

 

 

 

Les også