norske bilister i spania bør passe seg for annerledes bruk av håndbrekk

– Norske bilister er nok ikke helt vant med hastigheter på 200 km/t på tysk Autobahn, eller med mer hissig kjøring lenger sør i Europa. Men de fleste klarer seg bra, og selv om det er en klar skadetopp om sommeren, er antall skader totalt ikke spesielt oppsiktsvekkende når man tar i betraktning hvor mange norske biler som er på utenlandske veier.

For norske bilister på utenlandske veier kan by på noen utfordringer – og noen overraskelser.

Hørt om Europas verste rundkjøring?

Vi er gode bilister

EKSPERT: Patrik Linsbauer er senior skadekonsulent i DNB Forsikring, og har hovedansvar for skadeoppgjør for bil.

Det er DNBs Patrik Linsbauer som sier dette. Han er senior skadekonsulent i DNB Forsikring og har hovedansvar for skadeoppgjør for bil. Han vet altså ett og annet om nordmenns kjørestil og og hva som eventuelt kan skje oss nedover på kontinentet.

– Nordmenn er i all hovedsak gode og sindige bilister, og kjørestilen er ganske lik den i de andre nordiske landene. Jeg er utlending selv og synes at det store flertallet er gode bilister, og at det er få som råkjører.

– Når kan forskjellig kjørestil få konsekvenser?

– Er man i annet land med en annen kjørekultur og er usikker, bør man kjøre defensivt, men likevel ikke for sakte, for det kan invitere til farlige forbikjøringer fra bakenforliggende. Er man til hinder for trafikkflyten, når man kjører med campingvogn i Sør-Europa for eksempel, bør man heller kjøre til side og la køen passere.

Linsbauer minner om at det ved personskader i utlandet kan bli en straffesak, og det kan være at man ikke får reist hjem før politiet, statsadvokat eller dommer har gitt tillatelse til det.

Håndbrems-dilemmaet i Frankrike og Spania

Patrik forteller at det i Frankrike og Spania visstnok er praksis at man ved lukeparkering ikke setter på håndbrems, for at man lettere kan komme inn eller ut ved å dytte bilene foran og bak noe.

– Det blir da naturligvis alltid små riper, men de er mindre enn når man parkerer med håndbrems, og det er mange som ikke bryr seg om slike mindre skader, spesielt ved eldre biler.

Men likevel fraråder Linsbauer å ikke bruke håndbrems i de to nevnte land.

Vi kan imidlertid likevel ikke anbefale parkering uten brems, for biler kan alltid begynne å trille også ved en liten helling, og ved trilleskader er utgangspunktet at forsikringsselskapet avkorter erstatningen.

Samme situasjon kan ha forskjellige løsninger i andre land, og det kan ha konsekvenser for egenandel og bonus i en skadesak, sier Patrik.

– Så kan skader der det er påstand mot påstand og som i Norge ville blitt løst med at hver part tar sin egen skade, bli løst med skylddeling, noe som er typisk ved møtekollisjoner. Eller så kan en adkomstvei som i Norge ville blitt ansett som selvstendig vei, i andre land bli ansett som en utkjørsel der høyreregelen ikke gjelder.

Streng dom i USA

Patrik forteller om nordmannen John Kristoffer Larsgård, for å minne oss om hvor ille det kan gå i utlandet når man ikke er godt nok kjent med lokale kjøreregler. For Larsgårds del resulterte det i en streng dom som er i strid med mange nordmenns rettsfølelse.

– Etter en episode der ingen kom til skade ble han i 2012 dømt til 7,5 års fengsel i Arizona i USA. I leiebil hadde han kjørt i feil retning i enveiskjørt gate, fotgjengere ropte på ham, nordmannen fikk inntrykk av at mengden skulle «ta ham», og ved hans unnamanøver var det flere som følte seg truet. Aktor la ned påstand om at nordmannen ville skremme fotgjengerne.

Les også