– Mus og rotter kan rasere boligen din om du ikke tar problemet på alvor. November, desember og januar er de klart verste skademånedene for gnagere, sier Ketil Voll i DNB Forsikring. 

– Skadedyrene trekker inn og gnager på ledninger, treverk og inventar, samtidig som de griser til huset ditt. De kan ødelegge alt fra elektrisk anlegg, kabler, vannrør, isolasjon, møbler, og treverk som kan være viktig for bygningskonstruksjon.

Skadene kan ofte komme opp i flere hundre tusen kroner, og har også økt i omfang de siste årene, advarer han.

Det er ikke bare vi mennesker som liker å kose oss inne i førjulstiden, også smågnagere som mus og rotter trives best inne om vinteren, og kanskje spesielt i jula når tilgangen på mus1næringsmat er ekstra god.

– Det viktigste du kan gjøre for å sikre deg mot problemer forårsaket av rotter og mus i huset er å hindre dem i komme seg inn og sørge for at det ikke ligger matavfall på eiendommen som kan tiltrekke seg gnagere, sier Voll.

Ødeleggelsene kan i verste fall føre til både brann- og vannskader, samt skape fuktproblemer i huset fordi skadedyrene ødelegger isolasjon eller konstruksjoner. I de verste tilfellene vi har sett har skadene kommet opp mot to millioner kroner fordi hele huset må stripes innvendig, sier Voll.

Typiske skader forårsaket av gnagere i hus:

  • Gnaging på elektriske kabler som fører til driftsstans av tekniske installasjoner og produkter, og i verste fall føre til alvorlige brannskader.
  • Gnaging på vannrør og soilrør som fører til lekkasjer og vannskader.
  • Ødelagt plast/dampsperre som kan gi kondensskader i boligen.
  • Nedtråkket, oppspist eller fjernet isolasjon fører til nedsatt isolasjonsevne i hele huset, og kan i verste fall gi kondens- og fuktproblemer på vinteren.
  • Lukt fra døde rotter eller fra rottebol med store mengder lort og urin.
  • Allergireaksjoner på områder etter rotteaktivitet. Rotter har allergener i spytt, urin og hud. Ettersom de steller pelsen ved å slikke seg kan rottehår også være allergifremkallende.
  • Materielle og estetiske skader ved gnagehull i treverk, plater, interiør, møbler samt alt man lagrer i kjellere og på loft.
  • Skadedyr kan grise til boligen og skape hygieniske problemer
  • Det kan også være psykisk ubehagelig å vite at det er eller har vært mus eller rotter i en bolig.

Vær obs på krafselyder
Hvis du lurer på om du har fått mus eller rotter på besøk så er det greit å være klar over at rotter trives best i fuktige miljøer som kjellere og avløp, mens du kan finne mus i veggen, på loftet, i tak og under gulv.

– Krafselyder i vegger, tak eller under gulvet, kan være tegn på at du har ubudne gjester i boligen. Du kan også oppleve sterk lukt fra avføring og urin, eller se synlig rotte- og muselort i og rundt matskap, langs vegger og på steder med mye aktivitet. – Å ha en katt i huset kan forebygge problemer med mus og rotter, men det er ingen garanti.

Selv om Pus er et rovdyr er det ingen garanti for at du ikke får besøk av gnagere.
Selv om Pus er et rovdyr er det ingen garanti for at du ikke får besøk av gnagere.

Mental påkjenning
Skadene gnagerne lager er en ting, men for mange er en mus eller rotteinvasjonen en mental påkjenning.

– Det å vite at du når som helst kan støte på en mus eller rotte i ditt eget hjem er ekkelt, og det kan være slitsomt å få sove når du hører krafselyder fra en gnager fra soveromsveggen, sier Stein Norstein i Anticimex.

I tillegg er mus og rotter uhygienisk og kan være smittebærere av flere ulike sykdommer.

– Har du rotter eller mus inne i huset viser dette at huset ikke er musesikret. Når skadene etter mus og rotter er utbedret og gnagerne utryddet er neste skritt at huset sikres slik at dette ikke skjer igjen. Her slurves det mye blant huseiere i dag.

Bruk profesjonell hjelp
DNB dekker de skadene mus og rotter gjør, og det anbefales at du benytter profesjonelle skadedyrbekjempere. Da får du en profesjonell vurdering av skadene og får bukt med problemet slik at du slipper etterskader.

– For eksempel setter skadedyrfirmaer ut feller med åte fremfor gift, for ved bruk av gift trekker musa seg tilbake i veggen og dør. Da får du luktproblemer. Har du opplevd problemer med skadedyr, bør du sørge for å kvitte deg med problemet en gang for alle, oppfordrer Voll.

Les også