Informasjon for reisende til Hellas og Tyrkia

Andreas Nyheim

Andreas Nyheim - 21. juli 2017

Reiseforsikringen dekker avbestilling og evakuering fra områder som er rammet av jordskjelv i Hellas og Tyrkia. Foreløpige rapporter tyder på at det har blitt mange skader på personer og eiendom som følge av jordskjelvet. DNB Forsikring har ikke fått rapporter om at noen av våre kunder er alvorlig skadet eller omkommet. – Vi har stor forståelse […]

Grønt lys for klimavennlige lån

Andreas Nyheim

Andreas Nyheim - 5. juli 2017

Pensjonsfond og private investorer ønsker å plassere stadig mer penger i grønne obligasjoner. DNB jakter flere norske og nordiske bedrifter som ønsker å låne grønt. Det grønne skiftet har inntatt finansmarkedet. Etter Parisavtalen i 2015 har oppmerksomheten om klima og miljømessige utfordringer økt blant investorer. Mange har spesialiserte fond som leter spesielt etter grønne investeringer. […]

Green light for climate-friendly loans

Andreas Nyheim

Andreas Nyheim - 5. juli 2017

Green bonds are increasing in popularity among private investors and pension funds. DNB is looking to tempt more Norwegian and Scandinavian companies to ‘go green’ in their borrowing. The green shift has captured the interest of the financial markets. Since the Paris Agreement in 2015, investors have become more aware of climate and environmental challenges. […]