Informasjon for reisende til Hellas og Tyrkia

Andreas Nyheim

Andreas Nyheim - 21. juli 2017

Reiseforsikringen dekker avbestilling og evakuering fra områder som er rammet av jordskjelv i Hellas og Tyrkia. Foreløpige rapporter tyder på at det har blitt mange skader på personer og eiendom som følge av jordskjelvet. DNB Forsikring har ikke fått rapporter om at noen av våre kunder er alvorlig skadet eller omkommet. – Vi har stor forståelse […]