Slik får du mer oppmerksomhet rundt pensjonssparingen i din bedrift

Ellen Dokk Holm

Ellen Dokk Holm - 31. mai 2017

Pensjon er et tema som få arbeidstagere har et bevisst forhold til og som de færreste snakker med sin leder om. Det er derfor viktig å fortelle om hvilken ordning bedriften har. En markedsundersøkelse vi har gjennomført, viser at dersom norske arbeidstagere må velge mellom økt lønn, høyere pensjon eller lengre ferie, så vil de […]

Gledelige nyheter for gründere og investorer

Ellen Dokk Holm

Ellen Dokk Holm - 11. mai 2017

I dag la regjeringen fram revidert statsbudsjett for 2017. Fra 1. juli 2017 innføres skattefradrag for investeringer i gründerselskaper. I tillegg får selvstendig næringsdrivende økt fradrag for å spare til sin egen pensjon og øker rammen for innovasjonslån. I 2018 kommer utsatt skatt på aksjeopsjoner.  Regjeringen lanserer skattefradrag for investeringer i gründerselskaper. Personlige skattytere får fradrag […]