Aksjer og skatt 2016

Marius Brun Haugen

Marius Brun Haugen - 30. mars 2017

Generell informasjon vedrørende aksjer og skatt for personlige aksjonærer – skatteåret 2016. Aksjegevinster og tap I utgangspunktet er gevinst ved realisasjon (herunder salg) av aksjer skattepliktig, og tap ved realisasjon av aksjer fradragsberettiget. Skatteplikt/ fradragsrett er uavhengig av hvor lenge skattyter har eid aksjene, og uavhengig av på hvilken måte skattyter har ervervet aksjene. Det […]