DNB måler klimagassutslipp i alle aksjefond

De fleste av DNBs aksjefond har lavere klimagassutslipp enn indeksene de er sammenlignet med. 

– Det er viktig for oss å bidra til en bærekraftig utvikling og klimagassutslipp er en av flere faktorer vi ser på, sier Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB Wealth Management.

I 2016 startet DNB å måle karbonavtrykket i alle aksjefond for å redusere eksponeringen mot selskaper med høy klimarisiko, fremgår det av DNBs årsrapport.

Karbonavtrykket måles ved å se på hvor høyt utslipp av klimagasser de ulike selskapene har i forhold til omsetningen. Dette er en av flere faktorer som sier noe om selskapets klimapåvirkning og -risiko.

Renere enn sammenligningsindeksene

Resultatet viser at de fleste av DNBs fond har lavere karbonavtrykk enn sine sammenligningsindekser, noe Scheele er glad for.

–  Klimautfordringene gir både investeringsmuligheter og risiko. Det er derfor fint å se at nesten alle av våre aksjefond har et lavere karbonavtrykk enn sine sammenligningsindekser.

Hun poengterer imidlertid at en må beregne noe usikkerhet rundt dataene.

– Rapportering av utslipp varierer og er ikke alltid fullstendige. Det er også en del selskaper som ikke rapporterer sine utslipp i det hele tatt, da brukes det estimerte tall. Likevel mener vi at klimagassutslipp er en viktig faktor å bruke i analysen av selskapers klimarisiko og påvirkning, sier Scheele.

Fortsetter arbeidet

Hun forteller at de jobber kontinuerlig for å redusere fondenes klimagassutslipp.

– Vi fortsetter vårt arbeid både når det gjelder eksklusjoner, salg av selskaper i de aktive porteføljene og påvirkningsarbeid  når det gjelder å ivareta klimahensyn og å redusere karbonavtrykk for våre porteføljer.

Grafen er et øyeblikksbilde ved årsskiftet av 19 aksjefond og deres respektive indekser der det er tilstrekkelig med data på klimagassutslipp.

Vurderer du å investere i fond? Les mer om DNBs aksjefond her.

 

1