Privatøkonomien til folk flest vil bli bedre i år og til neste år, tror DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland (bildet).

DNB Markets har torsdag lagt frem sine Økonomiske utsikter som viser at tempoet blir høyere i norsk økonomi. Etter en svak vekst i 2016 på en prosent, er det nå ventet at norsk økonomi vil vokse med 1,6 prosent i år og 1,7 prosent neste år.

– Oppsvinget fra i fjor til i år handler først og fremst om at fallet i oljeinvesteringene, og de negative ringvirkningene de har hatt for øvrig næringsliv og for lønnsoppgjørene, har avtatt. Fremover tror vi at forbruket fra folk flest vil bære veksten i norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Hva er de viktigste årsakene til dette?

– Flere vil komme seg i jobb og reallønnsveksten vil øke. Selv om lønnsoppgjørene vil forbli langt mindre friske enn på 2000-tallet, vil lavere prisvekst på varer og tjenester gjøre at vi sitter igjen med stadig mer. Dette gir økt kjøpekraft. Vi vil handle mer, og på denne måten holde hjulene i gang i norsk økonomi. Det tilsier i hvert fall våre prognoser, forklarer Haugland.

Fortsatt lav rente

Rentenivået er på et historisk lavt nivå både i Norge og resten av Europa. DNB Markets forventer at dette vil vedvare i flere år fremover. Prognosene som ble lagt frem torsdag tilsier at styringsrenten blir liggende på 0,5 prosent helt frem til 2020.

– Det er gode nyheter for de mange husholdningene som har store lån. Veksten i boligprisene vil stoppe opp de neste årene, men vi tror at bremsen i boligmarkedet blir myk. Med andre ord tror vi ikke at det kommer noe sjokk for norske boligeiere som vil legge en demper på kjøpelysten, sier Haugland.

I rapporten skriver hun og kollegene følgende om boligmarkedet: «Boligprisveksten er noe mer dempet i år enn den var i fjor. Mange år med sterk vekst, gunstig beskatning av bolig og lave renter indikerer fortsatt vekst i boligprisene, mens moderat inntektsvekst den siste tiden, stabil ledighet og stabile renter peker mot at boligprisveksten avtar. Et høyt prisnivå, kraftig oppgang i boligbygging og lånerestriksjoner tilsier lavere priser over tid.»

Økonomiske utsikter fra DNB Markets: Les hele rapporten

Flere hender i arbeid

Arbeidsledighetstallene som NAV registrerer vil vise en ganske stabil utvikling fremover, ifølge DNB Markets. I mars var denne ledigheten på 2,9 prosent.

– Det kommer til å bli flere jobber tilgjengelig for folk og arbeidsmarkedet vil derfor oppleves som bedre for mange. Oljebremsen er i ferd med å slippe taket i norsk økonomi, sier Haugland.

Selv om pilene på mange måter peker i riktig retning for norsk økonomi akkurat nå, så er det ingen champagneår som er i vente. Hauglands oppsummering er mer edruelig:

– Det er viktig å sette ting litt i perspektiv. Vårt budskap er at farten i norsk økonomi ikke kommer til å ta av i årene fremover. Vi kommer fortsatt til å ha en lav vekst sammenlignet med det vi hadde i årene før finanskrisen.

Les mer: Analyser og rapporter fra DNB Markets

Les også