Rune Bjerke har ikke alltid vært banksjef. Lederkarrieren startet lenge før det, og særlig en ting har han erfart. – Det er stillstand som er farlig.

Gjennom hele sitt yrkesliv har Rune Bjerke sett hvordan teknologi har ført til endring. I Hafslund, der han tidligere var administrerende direktør, er klatring i stolper erstattet med fjernstyrte droner. Hos sementprodusenten Norcem blir nå fiskeslam benyttet som alternativt brensel i sementovnene.

– Teknologiske nyvinninger vil påvirke alle bransjer og selskaper. De som lykkes er de som er tilpasningsdyktige og nysgjerrige. Man må se muligheter og være villig til å ta sjanser på usikre produkter og nye markeder. Det er stillstand som er farlig. Da kan en fort gå glipp av store muligheter eller nødvendig omstilling.

En bank er ikke lenger bare en bank

I DNB har de teknologiske endringene vært markante. Ni av ti kunder løser nå sine daglige bankbehov digitalt og det stiller andre krav til kompetanse.

– Finansbransjen er i endring som aldri før og vi er på mange måter i ferd med å bli en teknologibedrift. Vi skal ansette 100 nye IT-folk i 2017 for å være i front på gode og kundevennlige digitale løsninger. Fremover handler det om å se mulighetene som oppstår ved endring.

Lederrolle i kraftig endring

I en verden som blir stadig mer kompleks og der utviklingen går hurtigere, tror Bjerke at vi går i retning av flatere struktur og mer delegert ansvar.

– Med den teknologiske bølgen som skylder inn over oss, er det klart at lederrollen er i kraftig endring. Som ledere gjelder det å stimulere og motivere til hurtighet i endringsprosessene og kreativ forretningsutvikling. Det blir viktig å ha bredde både i konsernledelsen og i styret. Det gjelder ikke bare utdanning, kjønn, nasjonalitet og alder, men også personlig tankegang og perspektiv.

I en moderne organisasjon stilles det helt andre krav til kommunikativt lederskap og i DNB bruker Bjerke Workplace aktivt. Workplace er DNBs interne Facebook.

– Jeg legger ut oppdateringer flere ganger i uka, og bruker Workplace til å få innspill fra de ansatte og belyse temaer jeg mener er viktig for oss. Det er også en fin måte å skryte av gode prestasjoner internt. Som leder kan du nesten aldri kommunisere for mye.

Videre er Bjerke opptatt av at det legges til rette for innovasjon og kompetanseutvikling.

– Vi må være flinke til å skape arenaer for innovasjon. Hvor de ansatte kan se og bli sett, legge til rette for deling og kompetanseutveksling mellom ulike deler av organisasjon og samtidig lete etter de som tenker annerledes – de digitale rockestjernene – og gi dem rom til å skinne. De beste idéene kommer ikke nødvendigvis fra toppledelsen.

Er vi skodd for til å møte de teknologiske endringene?

Oljeprisfallet som kom i 2015 satte for alvor fart på diskusjonen om Norges omstillingsevne. Noen hevder at vi er langt bak skjema, mens andre har et mer positivt syn.

– Jeg er optimistisk på vegne av Norge og norsk næringsliv. Norge har en enorm evne og vilje til omstilling. Vi har gjennom generasjoner tilpasset oss svingninger i sykliske markeder. Vi har vist at vi takler endring godt. Vårt relativt høye lønnsnivå fordrer at vi må være langt fremme på teknologi og innovasjon. Trenden med økt grad av homesourcing tyder på at vi fortsatt lykkes godt på den fronten. I tillegg har vi gode kort på hånden med en høyt utdannet befolkning, gode offentlige institusjoner og ledere som er vant med delegert beslutningsansvar og flate strukturer.

Les også