BRUK TID: Det kan lønne seg å sette av litt tid til skattemeldigen, er rådet fra forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. FOTO: Stig B. Fiksdal

Fått barn, skilt deg eller flyttet lengre bort fra jobb? Her er noen av skattefradragene du bør vite om i årets skattemelding.  

Nå kommer skattemeldingen i Altinn for lønnstakere og pensjonister, og det kan lønne seg å sette av litt tid, er rådet fra forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Dropper du fradragene kan du gå glipp av flere tusen kroner

– Selv om skattemeldingen kommer ferdig utfylt, så er det opp til deg å sjekke at alt stemmer, og fylle inn eventuelle mangler. Skatteetaten vet mye, men de vet ikke alt om deg. Du kan blant annet ha krav på fradrag du ikke hadde tidligere, eller som du ikke visste om, poengterer hun.

Hva skjedde i livet ditt i 2017?

Hvilke fradrag du har krav på henger sammen med økonomien og livssituasjonen din, og her kan det ha skjedd endringer som Skatteetaten ikke får med seg.

– Kanskje har du solgt bolig, fått barn eller gått av med pensjon? Da vil det kunne være nye fradrag og poster i skattemeldingen som gjelder deg, forteller Sandmæl.

Solgt bolig, fått barn eller skilt deg?

– Har du for eksempel flyttet slik at du har fått lang reisevei til jobb kan du ha krav på reisefradrag hvis reiseveien er over 64 kilometer tur-retur, legger hun til.

For å finne ut av hvilke fradrag du har krav på kan du fylle ut fradragsveilederen på Skatteetatens sin hjemmeside.

Få siste nytt fra DNB rett i Messenger

OBS! Ved å droppe fradragene går du glipp av penger på skatten som du har krav på, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. FOTO: NTB Scanpix

Fradragene du bør vite om

Det finnes en haug med fradrag og sannsynligheten er stor for at noen eller flere gjelder deg.  Her er noen av fradragene du bør vite om:

Flere fradrag for foreldre

Har du barn som var under 12 år i fjor, har du rett på foreldrefradrag. Dette fradraget innebærer utgifter du har hatt til barnehage, barnevakt, skolefritidsordning eller kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobb.

Trekk fra på skatten for barnevakt

– Det betyr at hvis du har betalt nabojenta eller bestemor for å passe barn på for eksempel kveldstid så kan du føre opp dette på fradragsposten. Vær obs på at utgifter som overskrider 10.000 kroner må være betalt via bank, ikke kontant. Her kan du for eksempel bruke Vipps, forteller Sandmæl.

Fradrag gis for kostnader som er pådratt med inntil 25.000 kroner for første barn. Deretter et tillegg for 15.000 kroner per barn.

Les mer om fradraget for deg med barn her.

Boligsparing

Sparer du i BSU får du fradrag på pengene sparebeløpet. Hvor mye du har spart er noe banken skal melde om, men hvis du ikke finner fradraget i skattemeldingen, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

5000 kroner tilbake på skatten

Fradraget er på 20 prosent av sparebeløpet, og du kan maksimalt spare 25.000 kroner i året. Det betyr at du får 5000 kroner tilbake på skatten hvis du har fylt opp den årlige kvoten. For å få skattefradraget må du også ha hatt en skattepliktig inntekt, altså tjent mer enn 74.650 kroner i 2017, og betalt inn forskuddstrekk.

Lang reisevei til jobb

Har du lang reisevei til jobb kan du få reisefradrag i post 3.2.8. Fradraget gis for kostnader som overstiger 22.000 kroner og opptil 97.000 kroner, altså blir maksimalt fradrag, etter å ha trukket fra egenandelen, på 75.00 kroner.

For å kunne få dette fradraget må avstanden mellom jobb og hjemmet ditt tur-retur være på minimum 64 kilometer. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilke transportmidler du bruker. Beregn fradraget ditt her.

Reisefradraget kan gi et betydelig kutt i reiseutgiftene

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du få fradrag for merkostnader til kost og losji og til reise til og fra hjemmet.

Gift eller samboer

Som gift lignes man sammen, men samboere liknes hver for seg. Boliglånet og rentene føres opp på den som er hovedlånetaker, dere må derfor manuelt dele gjeld og gjeldsrenter. Har dere kjøpt bolig sammen bør dere også sjekke om likningen er fordelt riktig i henhold til eierbrøk.

Kjøpt bolig

Har du nettopp kjøpt bolig bør du sjekke om eiendommen er innberettet med likningsverdi i skattemeldingen og om den er riktig. Her kan man bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no for å sjekke. Lånegebyret kan trekkes fra, sjekk at det er riktig utfylt.

Fradrag for refinansiering av boliglån

Har du refinansiert boliglånet i året som gikk kan du kreve fradrag for omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr.  Du kan også få fradrag for finansieringskostnader i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann.

Skilt/separert i fjor

Ble du skilt eller separert i fjor skal særfradraget gis til den som har rett til utvidet barnetrygd hos NAV. Har en rett til halvt utvidet barnetrygd fordi barnet bor fast hos begge foreldrene, gis det et halvt særfradrag til hver av foreldrene. Foreldrefradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året.

Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger

Hvis skiftet mellom ektefellene ikke er gjennomført før årsskiftet, vil skattekontoret normalt godta den fordelingen av gjeld og eiendeler som er gjort i skattemeldingen. Er skiftet gjennomført tas normalt eiendeler og gjeld med i skattemeldingen til eier og den som har ansvar for gjelden etter skiftet. Gjeldsrenter fordeles normalt likt for skilsmisseåret frem til et eventuelt skifte dersom begge har vært ansvarlig for gjelden.

Leid ut boligen

Har du leid ut hele eller en større del  av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, blir alle utleieinntektene i løpet av året skattepliktige. Med «større del» mener at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til å bo.

Flere fradrag for kostnader knyttet til utleie

Må du skatte av leieinntekten må du fylle ut skjema RF-1189. Her føres både inntekter og kostnader, og du vil kunne få fradrag for de utgiftene du har hatt.

Eksempler på fradrag du kan ha krav på:

  • Vedlikehold
  • Kommunale utgifter
  • Forsikring
  • Festeavgift
  • Annonsering av boligen
  • Eiendomsskatt
  • Møbelslitasje
  • Reiser ifm visning
  • Lys og varme (dersom inkludert i leien)

 

Les også