DNB has sold its part of Dakota Access Pipeline loan

Cecilie Skjennald

Cecilie Skjennald - 26. mars 2017

Since November 2016, DNB has reviewed various options for its involvement in the project financing of the Dakota Access Pipeline. The bank has now entered into an agreement to sell its share of the loan. “By selling our stake, we wish to signal how important it is that the affected indigenous population is involved and […]

DNB har solgt sitt lån til Dakota-rørledningen

Maria Abdli

Maria Abdli - 26. mars 2017

DNB har siden november 2016 vurdert ulike alternativer for sitt engasjement i prosjektfinansieringen av Dakota Access Pipeline. Banken har nå inngått avtale om å selge sin andel av lånet. – Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på […]