DNB måler klimagassutslipp i alle aksjefond

De fleste av DNBs aksjefond har lavere klimagassutslipp enn indeksene de er sammenlignet med. 

– Det er viktig for oss å bidra til en bærekraftig utvikling og klimagassutslipp er en av flere faktorer vi ser på, sier Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB Wealth Management.

I 2016 startet DNB å måle karbonavtrykket i alle aksjefond for å redusere eksponeringen mot selskaper med høy klimarisiko, fremgår det av DNBs årsrapport.

Karbonavtrykket måles ved å se på hvor høyt utslipp av klimagasser de ulike selskapene har i forhold til omsetningen. Dette er en av flere faktorer som sier noe om selskapets klimapåvirkning og -risiko.

Renere enn sammenligningsindeksene

Resultatet viser at de fleste av DNBs fond har lavere karbonavtrykk enn sine sammenligningsindekser, noe Scheele er glad for.

–  Klimautfordringene gir både investeringsmuligheter og risiko. Det er derfor fint å se at nesten alle av våre aksjefond har et lavere karbonavtrykk enn sine sammenligningsindekser.

Hun poengterer imidlertid at en må beregne noe usikkerhet rundt dataene.

– Rapportering av utslipp varierer og er ikke alltid fullstendige. Det er også en del selskaper som ikke rapporterer sine utslipp i det hele tatt, da brukes det estimerte tall. Likevel mener vi at klimagassutslipp er en viktig faktor å bruke i analysen av selskapers klimarisiko og påvirkning, sier Scheele.

Fortsetter arbeidet

Hun forteller at de jobber kontinuerlig for å redusere fondenes klimagassutslipp.

– Vi fortsetter vårt arbeid både når det gjelder eksklusjoner, salg av selskaper i de aktive porteføljene og påvirkningsarbeid  når det gjelder å ivareta klimahensyn og å redusere karbonavtrykk for våre porteføljer.

Grafen er et øyeblikksbilde ved årsskiftet av 19 aksjefond og deres respektive indekser der det er tilstrekkelig med data på klimagassutslipp.

Vurderer du å investere i fond? Les mer om DNBs aksjefond her.

 

Husk påskens betalingsfrister

Ellen Dokk Holm

Ellen Dokk Holm - 5. april 2017

Påsken er rett rundt hjørnet og har du regninger som skal betales, overføringer til utlandet som må gjennom før du tar påskeferie, er onsdag 12. april en dag du i så fall må merke deg.