Aksjer og skatt 2016

Marius Brun Haugen

Marius Brun Haugen - 30. mars 2017

Generell informasjon vedrørende aksjer og skatt for personlige aksjonærer – skatteåret 2016. Aksjegevinster og tap I utgangspunktet er gevinst ved realisasjon (herunder salg) av aksjer skattepliktig, og tap ved realisasjon av aksjer fradragsberettiget. Skatteplikt/ fradragsrett er uavhengig av hvor lenge skattyter har eid aksjene, og uavhengig av på hvilken måte skattyter har ervervet aksjene. Det […]

DNB has sold its part of Dakota Access Pipeline loan

Cecilie Skjennald

Cecilie Skjennald - 26. mars 2017

Since November 2016, DNB has reviewed various options for its involvement in the project financing of the Dakota Access Pipeline. The bank has now entered into an agreement to sell its share of the loan. “By selling our stake, we wish to signal how important it is that the affected indigenous population is involved and […]