Hvilke finansieringsmuligheter finnes?

Ellen Dokk Holm

Ellen Dokk Holm - 24. mars 2017

Finansiering er viktig for enhver bedrift som har ambisjoner om å vokse. Her er det du må vite. Det finnes ulike former for finansiering for oppstartsbedrifter og de vanligste er: Egenkapitalfinansiering De første finansieringsbehov må i mange tilfeller finansieres ved hjelp av egenkapital. Det er dermed lurt å ha noe kapital når en skal starte […]