Denne butikken alene bidrar med én sykepleier, én foreldrepermisjon, to skoleplasser og åtte kilometer elgsikring

Eliese Laustsen Døvle

Eliese Laustsen Døvle - 28. januar 2018

Ny rapport kartlegger verdibidraget fra alle norske selskaper. Én viktig gruppe blir ofte glemt, mener Virke-direktør. Vet du hva bedriften din – eller en i nabolaget, bidrar med til samfunnet? Sjekk ringvirkningene her – Det er litt trangt her, sier Mona Kristin Hagen unnskyldende og smiler. I den 45 kvadratmeter store butikken hennes, «Trill Inn», er konserdirektør Benedicte Schilbred Fasmer og administrerende […]